Projekt: Mulgi väiketootjate konkurentsivõime tugevdamine

Projekti otsesed eesmärgid:

1) Ühistegevuse kaudu Mulgimaa väiketootjatele oma toodete laiemaks tutvustamiseks juurdepääsu võimaldamine Eesti kõige mainekamatele messidele, festivalidele jm asjakohastele üritustele. Lahendatav probleem: üksiku väiketootja jaoks on osalustasud ülejõukäivad ja seetõttu on kontakt võimalike tarbijate leidmiseks puudulik. Mõju: tuhanded uued kontaktid nii ettevõtjate kui piirkonna vaates tervikuna.

2) Väiketootjatele ühiselt kasutatavate professionaalsete esitlusvahendite (messitelgid, lauad) soetamine. Lahendatav probleem: senise juhuslikku laadi ühise väljapaneku asendamine atraktiivse ja tervikliku nn. pop-up väljapanekuga, mis kannab edasi ühist identiteeti. Mõju: visuaalselt ühtne ja elujõuline Mulgi ettevõtlus.

3) Mulgi väikeettevõtjate vahelise koostöö arendamine läbi praktilisele, ühisele turustamisele suunatud ühistegevuse – liidu tasemel teadmiste, kontaktide jm vajaliku vahetamine/jagamine.

Lahendatav probleem: senine episoodiline ja pigem väljaspoolt algatatud koostöö viia süstemaatilisemaks ettevaatavaks ja ettevõtj

Projekti sisuks on Mulgi Väiketootjate ühisturunduse ja tuntuse suurendamine läbi erinevate tegevuste. Projekti raames saavad hoo sisse Mulgi Värk märgi ühisriiulite paigaldamised erinevatesse kaubanduskettidesse, valmib e-pood Mulgi Kaubandus, ollakse Mulgimaad esindamas ühisstendidega suurematel väli- ja siseüritustel üle Eesti. Külastatakse koos väiketootjatega ühiselt 26 Riga Food toidumessi Riias 10.09-11.09.2020, Euroopa suurimat toidumessi Saksamaal Grüne Woche 15.01 – 17.01.2021 ning osaletakse stendiga Soomes Helsinkis Mardi Laadal 21.11- 22.11.2020. Need tegevused on mõeldud silmaringi avamiseks ning Mulgi tootjate võimalikuks arenguks ekspordi osas. Ühe tähtsa tegevusena kaasame kohalikud koolid väiketootjate tegemistesse korraldades õppepäevi väike ettevõtetesse ning viies läbi interaktiivseid teabe päevi koolides koos toodete tutvustustega.